O2 Hotel M12

O2 Hotel M12 มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณโรงแรมตั้งอยู่ในกรุงไทเปห่างจาก Taipei Film House 400 เมตร สถานีขนส่ง Taipei อยู่ห่างออกไป 800 เมตร ตลาดกลางคืน Ningxia อยู่ห่างจาก O2 Hotel M12 1.2 กม. ขณะที่ตลาดกลางคืนเหลียวหนิงอยู่ห่างจากที่พัก 1.7 กิโลเมตร สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ Taipei Songshan Airport อยู่ห่าง 3 กม. จาก O2 Hotel M12